Graduate Scheme

graduate schemeslogan

Graduate Scheme

  • Jumlah Pembiayai sehingga 100%
  • Mudah Lulus
  • Pinjaman sehingga 9 tahun
  • KERETA PERTAMA anda melalui pembiayai i-gradhitz

graduateSkim Graduan ( 100% Pinjaman )

Skim ini adalah melalui Bank Islam (Malaysia) Berhad. Permohon hendaklah bergaji bersih sekurang-kurangnya RM 1,600 sebulan. Setiap permohon graduan yang baru kerja mestilah di dalam taraf PERKERJAAN TETAP . Bagi perkerja KONTRAK boleh juga memohon sekiranya kontrak melebihi 6 bulan dan kemungkinan pihak bank memerlukan Penjamin ( ibubapa atau adik-beradik).

 

Dokumen yang diperlukan :

  • Fotostat IC
  • Fotostat Lesen Memandu
  • Slip Gaji ( sekurang-kurang 1 bulan ) jika ada
  • Penyata Bank
  • Surat Tawaran Kerja / Surat Pengesahan Jawatan
  • Fotostat Diploma / Ijazah / Master